Lepingute haldamise lahendus

DocLogix-u lepingute haldamise lahendus aitab vähendada lepingutega seotud riske. See hõlbustab igat tüüpi lepingute ettevalmistamist, kokkuleppimist, heakskiitmist, allkirjastamist, säilitamist ja edasist haldamist. Te märkate lahendusest tulenevat kasu koheselt peale selle kasutama hakkamist.

Omadused:

  • Lihtsustada malle kasutades uute lepingute koostamist;
  • Ühtlustada ettevõttes kasutatavaid lepingumalle;
  • Kiirendada lepingute kooskõlastus- ja kinnitamisprotsesse;
  • Luua teie nõuetele kohandatud protsessid lepingute kooskõlastuseks. See ei nõua programmeerimisoskust, kõik on tehtav graafilise protsessiredaktoriga;
  • Alati teada lepingu olekut (ettevalmistamisel, kooskõlastusel, allkirjastatud ja ära saadetud, kõikide poolte poolt allkirjastatud, kehtetu jms) ja vastutavaid isikuid;
  • Jälgida lepingumuudatusi;
  • Hetkega leida vajalik leping;
  • Pikendada lepinguid õigeaegselt ja vältida kehtivustähtaegade ületamist;
  • Saada teavitusi ülevaatamist nõudvate lepingute kohta.
DocLogix website is using cookies to enhance your experience. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more on our privacy policy.