Finantssektor

Finantsasutused (pangad, kindlustusfirmad, krediidiühistud) valivad DocLogix-u lahenduse erinevatel eesmärkidel. Meie dokumendi- ja protsessihalduse süsteem võimaldab Teil automatiseerida krediidi väljastamise protsesse,  korraldada tõhusalt laenukomitee või juhatuse koosolekuid, hallata krediidilepinguid, valmistada ette raporteid ja palju enamat. DocLogix-u lahendus tagab suurema tõhususe, läbipaistvuse ja tööprotsesside standardiseeritavuse. Meie lahendust kasutavad Leedu ja teiste riikide suured finantsasutused.
 

DocLogix-ust saadav kasu finantssektori klientidele:

  • 30%-line efektiivsuse tõus tänu käsitsitöö automatiseerimisele
  • 60% kiirem laenu väljastamise protsess ja parem riskikontroll
  • Kuni 50%-line paberdokumentide säilitamise kulude vähenemine
  • Oluliselt paranenud koosolekute juhtimine

 

Mõned meie finantssektori kliendid

 

Pank (Leedu)Pank (Leedu)Finantsasutus
(Eesti)

Pank (Leedu)

Pank (Leedu)

Finantsasutus
(Eesti)

Kindlustusfirma
(Aserbaidžaan)Pank (Aserbaidžaan)

Kindlustusfirma
(Aserbaidžaan)

Pank (Aserbaidžaan)

DocLogix website is using cookies to enhance your experience. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more on our privacy policy.