DocLogix 2017: kiiremini, mugavamini, selgemini

Sel aastal nägime vaeva, et DocLogixi uuendamise järel saaksite:

 • näha kõige aktuaalsemat infot ühes süsteemiaknas;
 • muuta pikad arvu- ja andmeread lihtsal moel atraktiivseteks diagrammideks;
 • täita igapäevaseid ülesandeid kiiremini;
 • elektroonilisi dokumente mugavamalt hallata.

 DocLogix 2017 uuendused:

 • kohandatavad info-töölauad,
 • võimalus kujutada andmeid diagrammides,
 • uued lahendused digiallkirja mugavamaks kasutamiseks,
 • DocLogixi kalendri uuendused,
 • tehnoloogilised täiustused: ühilduvus HTML5 standardi, MS SQL 2016 ja MS Windows 2016 serveritega,
 • muud uuendused ja vigade parandused.

DocLogix 2017.pdf

Kohandatavate info-töölaudade (ingl dashboards) abil saate valida, millist teavet süsteemis olles näete

Et DocLogixi süsteemi oleks võimalikult lihtne kasutada, oleme loonud teie ettevõtte vajaduste järgi hõlpsasti kohandatavad info-töölauad.

Tänu sellele funktsioonile saate DocLogixi süsteemis olevat teavet (alates kalendritest kuni dokumentideni) mugavalt jaotada, üleliigsed väljad või andmed ei hajuta enam teie töötajate tähelepanu ja mõne klikiga jõuate kogu vajaliku infoni.

Töölaudadel saab informatsiooni jaotada:

 • osakonna või tegevuse laadi järgi – kuvatakse teatud osakonna funktsioonide täitmiseks (näiteks arvepidamiseks, administreerimiseks jms) vajalik teave;
 • töötajate isiklike ülesannete järgi – kuvatakse teatud osakonna töötaja tööks vajalik info (näiteks personaliosakonna juhile, ostudirektorile jms);
 • eri teabeliikide järgi – kuvatakse erinevad komponendirühmad (näiteks ülesannete loendid, puhkusekalender ja aktiivsed lepingud).

 

Lisafunktsioonid, mida saab kasutada kohandatavatel info-töölaudadel:

 • Kergesti muudetav ja redigeeritav navigeerimisriba: valige, millised väljad navigeerimisribal kuvatakse. Näiteks kui töölaud on ette nähtud personalijuhtimise osakonna töötajatele, näevad nad navigeerimisribal vaid ühte välja – „Personalijuhtimise osakond”. Kõik sellele töölauale määratud komponendid kuvatakse ekraani vasakul pool asuval komponendirühma väljal.

 • Võimalus paigutada soovitav arv ühesuguseid või erinevaid komponente ühte süsteemiaknasse: näiteks ühes aknas saate näidata mitut diagrammi, ülesandeloendeid või kalendreid. Teie vajadustest sõltub, millised komponendid kuvatakse.

 • Võimalus luua DocLogixi kalendri-töölaud: kui arvate kalendrid komponentide grupi hulka, saate kalendrid lisada süsteemi mis tahes kohta. Info-töölaual saate valida, millised kalendrid kuvatakse ja mis teave seal nähtav on, ning määrata kindlaks nende kalendrite eri kasutajad (näiteks kõik kasutajad, oma otsesed alluvad, kõik ettevõtte töötajad jms).

 • Võimalus näha töölaual objekte ka teisiti kui loendi kujul: nüüdsest kuvatakse töölaudadel konkreetsed dokumendid, isikud või muu vorm. Näiteks personalijuhtimise osakonnad kasutavad isikukaarte, kus talletatakse kogu töötajaga seotud teave. Nüüd on tekkinud võimalus luua komponendigruppide jaotises viide konkreetsele isikukaardile ja sellele klikates kohe näha töölaual kuvatavat informatsiooni.
  • Võimalus ühendada vormide read: nüüdsest kuvatakse teie üles laaditav teave (olenemata selle laadist) järjest ja korralikult. See on eriti mugav, kui on vaja vastavusse viia eri mõõtmetes või eri laadi andmed (nt tekst ja fotod).

 

Millises olukorras soovitame valida kohandatavad info-töölauad? Mõni näide:

 • Kui võtate tööle uue inimese, kellele on vaja tutvustada DocLogixi süsteemi. Kohandatavate info-töölaudade abil on protsess lihtsam ja kiirem, sest töötajale esitatakse valitud ja struktureeritud teave.
 • Ettevõtte osakondade või gruppide töö organiseerimise korral, kui eri tüüpi teave tuleb koondada ühte kohta.
 • Optimeerides infoedastust töötajatele – kui töötajad kasutavad ainult ühte või kahte süsteemifunktsiooni, saab need töölaual kuvada.
 • Koostades eraldi töölaudu juhtidele, kellel on suur töökoormus ja kes soovivad oma aega efektiivselt juhtida. Kohandatav info-töölaud aitab saadavate ülesannete voogu hallata.

Diagrammid, sest visuaalselt esitatud infot mõistetakse 60 000 korda kiiremini kui teksti

Nüüdsest saab loendites olevaid andmeid esitada selgete, kergesti mõistetavate ja redigeeritavate diagrammidena. Süsteemis saab luua viit tüüpi diagramme:

 • tulpdiagramme,
 • joondiagramme,
 • lehterdiagramme,
 • sektordiagramme,
 • histogramme.

Diagramme saab kasutada mis tahes DocLogixi süsteemi kohas, kus andmed on esitatud loendina. Diagramme on võimalik kuvada ka kohandatavatel info-töölaudadel. Diagrammid on interaktiivsed, mis tähendab, et diagrammi väljadele sisestatud andmete korrigeerimisel muutub vastavalt ka diagramm.

 

Millistes situatsioonides on kõige mugavam diagramme kasutada? Mõni näide:

 • eri laadi aruannete koostamisel ja soovides andmeid visuaalselt esitada;
 • soovides andmeid jaotada, et neid oleks kergem analüüsida;
 • soovides lihtsal viisil demonstreerida tendentse ja seoseid kahe muutuja vahel (näiteks kujutada joondiagrammil töötajate keskmise palga muutust ja selle seost töötajate arvu muutusega ettevõttes);
 • soovides andmeid töötajatele atraktiivselt ja mugavalt esitada, nt kujutada töötaja allesjäänud ja kasutatud puhkuseaja suhet sektordiagrammis.

Digitaalallkirja uuendused teevad digidokumentide allkirjastamise veel lihtsamaks

Digiallkiri ja elektroonilised dokumendid on meie klientide jaoks muutunud juba igapäevaseks. Et digiallkirja oleks veel mugavam kasutada, oleme DocLogixi uues versioonis mõnda selle funktsiooni täiustanud. Nüüd saate:

 • digitaalallkirja dokumendil visuaalselt kujutada (kui kasutate kvalifitseeritud digiallkirja) – lisada PDF ja PDF-LT allkirja faksiimile;
 • DocLogixi süsteemi kasutades dokumente allkirjastada Chrome’i ja Firefoxi lehitseja kaudu;
 • konfigureerida dokumenditüübi järgi digiallkirja tasemeid.

PDF ja PDF-LT allkirja faksiimile

DocLogixi uues versioonis saate lisaks PDF ja PDF-LT vormingus digitaalallkirja andmisele valida ka uue funktsiooni – lisada digiallkirjastatavale PDF-dokumendile faksiimile*. Digitaalse allkirja faksiimile kulub marjaks ära juhul, kui soovite PDF ja PDF-LT digiallkirja vormingus allkirjastatud dokumendid välja trükkida.

*Faksiimile on teie allkirja visuaalne kujutis dokumendil.

 

Digitaalallkirjastamine veebilehitsejate kaudu

Kui kasutate digiallkirja jaoks USB-liidest või isikutunnistust, siis nüüdsest saate DocLogixi lehitseja spetsiaalse allkirjalisaga digitaalselt alla kirjutada lehitsejates Google Chrome ja Firefox.

 

Digitaalallkirja konfiguratsioon

Igal riigil on erinevad digiallkirja standardid ja seadused, milles on sätestatud, millal ja milliseid kvalifitseeritud digiallkirja tüüpe tuleb kasutada. DocLogix 2017-ga oleme loonud võimaluse konfigureerida digiallkirju vastavalt nende erinevatele kasutusolukordadele.

Selle lahenduse rakendamine aitab tõhusalt kasutada ettevõtte vahendeid (nt te ei pea enam lühiajalise säilitustähtajaga dokumentidele lisama ajatähiseid, mille kasutus maksab), samas dokumentide allkirjastamise protsess on õiguslikult kehtiv.

DocLogixi kalendriuuendused võimaldavad jälgida ja juhtida dokumentide tähtaegu!

Nüüdsest on DocLogixi süsteemis võimalus luua dokumendihalduskalender. Dokumentide haldamise kalendri kannetes kuvatakse dokumendid ja nende kuupäevad. Näiteks te saate seda tüüpi kalendrisse paigutada parasjagu juhitavad lepingud ja neile määratud kuupäevad. Et kanded on seotud dokumentidega, saate hõlpsasti vajaliku dokumendi juurde liikuda.

Dokumendihalduskalender on kasulik tööriist juhtidele, kes peavad jälgima klientidega sõlmitud lepingutes olevaid kuupäevi, lepinguid uuendama, koostama lepingupikendusi, pakkuma kliendile uusi tingimusi jms.

 

Tehnoloogilised täiustused: ühilduvus HTML5 standardi, MS SQL 2016 ja MS Windows 2016 serveritega

Selles versioonis sai lahendatud väga palju tehnoloogilisi kitsaskohti. Nüüd ühildub süsteem HTML5 standardi, MS SQL 2016 ja MS Windows 2016 serveritega. Samuti uuendati protsesside redigeerimise tööriista.

 

Muud uuendused, et DocLogixi süsteemi oleks veel lihtsam kasutada

Sisestatavate andmete kontroll siin ja praegu

DocLogix 2017-s saate järele proovida uue funktsiooni – sisestatavate andmete dünaamilise tingliku kontrolli. Nüüdsest ei pea te enam dokumenti salvestama, et süsteem kontrolliks, kas kõik sisestatud andmed on õiged ega dubleeri üksteist. Seda teeb süsteem juba dokumendi täitmise ajal. Süsteemihaldur saab määrata piirangud ja reeglid, mis ei lase dokumendi koostamist lõpetada ja seda kinnitamiseks ära saata, kui esitatud informatsioon ei vasta eelnevalt määratletud reeglitele. Näiteks kui töötaja täidab puhkusevaldust, siis süsteem ei lase alustada kinnitustoimingut, kui töötaja valitud puhkuseaeg ületab tal puhkuseks olevate päevade arvu.

 

Resolutsiooniprojekti lihtne tagasilükkamine

See funktsioon on ette nähtud riigiasutustele, kus kasutatakse süsteemi DocLogix. Vastutav kinnitaja saab resolutsiooniprojekti tagasi lükata ning kommenteerida, mida tuleks dokumendis muuta ja redigeerida.

 

Vaateatribuutide kogus ehk summa arvutamise funktsioon

Uue versiooni tarvis on loodud täiendav funktsioon – teatud tüübi järgi filtreeritud dokumentide koguse ja märgitud arvuridade (nt kulude, tulude, eelarve jms) automaatne kokku arvestamine.

 

Kontekstiabi (Quick Help)

Mõistame, et vajaliku teabe otsing võib mõnikord aega võtta, seepärast oleme väljade juurde loonud täiendava infoallika – kontekstiabi. See funktsioon aitab DocLogixi süsteemiga kergemini ja kiiremini töötada.

 

E-kirja teksti vormindus dokumendi saatmisel

Nüüdsest saate valida, milline dokumendiga seotud informatsioon läheb koos dokumendiga saadetavasse e-kirja.

 

Vigade parandus

Toode DocLogix eksisteerib juba 14 aastat, sellepärast pühendasime sel korral palju tähelepanu süsteemikoodi korrastamisele ja vigade parandusele. Parandasime ära suurel hulgal vigu, mis segasid teie sujuvat tööd.

Sooviksite süsteemi juba täna uuendada? Võtke ühendust oma ettevõtte DocLogixi konsultandiga

Kommentaarid
Võtke meiega ühendust

Kas sooviksite arutada, kuidas saab DocLogix aidata kaasa Teie ettevõtte eesmärkidele? Andke sellest meile teada, täites ära alljärgnev vorm.

Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.