DocLogix Kliendinõuete haldamise lahendus – tagab tootmisettevõtetele 100%-lise vastutuse

DocLogix Kliendinõuete haldamise lahendus on loodud ühel eesmärgil – tõhusaks ja automaatseks nõuete haldamiseks tootmisettevõtetes. See on kõige paindlikum ja efektiivsem viis kõikvõimalike nõuete haldamiseks, alates garantiiaegsest ja -järgsest hooldusest kuni tootega seotud nõueteni. See lahendus on abiks selliste probleemide puhul nagu nõuetele vastamisega hilinemine (mis omakorda viib klientide kaotamise ja järgnevate kehva teenindusega seotud nõueteni), nõudeid puudutava info kaotsiminek ja organiseerimata dokumentatsioon, ning aitab tõsta tootmisega seotud nõuete haldamise protsesside üldist kvaliteeti.

See toode on osa laiemast DocLogix abivahendite süsteemist, mis on vajalik tootmisettevõtte kvaliteediküsimuste kulusäästlikuks haldamiseks. Sellised küsimused hõlmavad nt järgnevat:

 • Kvaliteedi tagamine.
 • Vastavuse kontroll.
 • Intsidentide haldamine.
 • Parenduste haldamine.
 • Auditi haldamine.
 • Tarnijate / edasimüüjate hindamine.

Kellele on selline lahendus kasulik?

See lahendus sobib kõige paremini tootmisettevõtetele, mis on spetsialiseerunud projektipõhisele tootmisele, toodavad suuri kalleid eritooteid ning soovivad nõudeid paremini hallata, nõuete haldamiseks konkreetseid protseduure luua ja klientidega parimaid võimalikke suhteid hoida.

Lahenduse eelised

 • NÕUETE AUTOMAATNE HALDAMINE – tõhus, pidev ja täpne ettevõttesisene protseduur kliendinõuete haldamiseks.
 • KIIRE LIGIPÄÄS INFOLE JA DOKUMENTATSIOONILE – kogu nõuet puudutav info ja dokumentatsioon säilitatakse standardiseeritud vormis (nõude kaardina) ühes kohas: DocLogix süsteemis.
 • Parem LÄBIPAISTVUS NÕUETE MENETLEMISE PROTSESSIS – süsteemi abil saate jagada nõuetega seotud andmeid kõigi asjakohaste töötajatega, aga ka näha, kui kaugele on nõude menetlemise protsess jõudnud ja millised etapid on juba läbitud.
 • Parem KLIENTIDE OOTUSTELE VASTAMINE ja KLIENTIDE RAHULOLEMATUSE VÄHENEMINE.
 • Parem JÄLGITAVUS – süsteemi abil saate jälgida nõude menetlemist ja muudatusi ning pääseda ligi kõige olulisemale informatsioonile, mis hõlmab nt nõude uurimiseks määratud töötajat, tähtaega ja ettevõttesisest prioriteeti.
 • Kogu ettevõtte ÜLEÜLDISE TÖÖKVALITEEDI, aga ka tootmisprotsesside ja riskihalduse parandamine – süsteemi abil saate jälgida ja analüüsida nõuetele vastamise protsesse, nt seda kui kiiresti töötaja vastab või nõudele lõplik lahendus leitakse.
 • See lahendus aitab VÄHENDADA KAHJUSID, mis tulenevad nõuete kehvast haldamisest.

Statistika

 • Nõuete haldamise tsükli aja vähenemine 40% võrra.
 • Nõuete kaotsimineku vähenemine 15% võrra.
 • Nõuete menetlemise protsessi paranemine 60% võrra.

Funktsionaalsus

 • Võimalus luua nõuete menetlemise automaatne töövoog.
 • Ühtne ja kergesti ligipääsetav andmebaas nõuete info haldamiseks.
 • Võimalus luua nõude kaart, mis sisaldab standardiseeritud informatsiooni.
 • Võimalus luua erinevat tüüpi nõuete kataloog ning lisada konkreetne vastamise protokoll.
 • Informatsiooni edastamine metaandmete tasemel.
 • Nõuete registreerimine otse DocLogix süsteemis.
 • Mugav nõuete otsingu funktsioon.
 • Võimalus viia edasimüüjate / alltöövõtjate kohta registreeritud nõuete alusel läbi edasimüüjate / alltöövõtjate hindamisi.
 • Võimalus luua seoseid teiste äriliste objektidega teistes DocLogix lahendustes. Näiteks kliendinõuete ja ettevõttes esineda võivate riskide vahelised seosed.
 • Nõuete mitmemõõtmeline analüüs – nt nõude uurimise ja/või rahuldamise ajakulu, nõuete klassifitseerimine ning nõuete lõplik olek (rahuldatud / tagasilükatud, menetlemisel / lõpetatud).
 • Kliendinõuete seosed konkreetse tellimuse või projektiga.
 • Nõudeid puudutavate väliste (klientidelt) ja sisemiste (edasimüüjatele) äriprotsesside näitajate arvutamine koguse ja väärtuse põhjal.

Kuidas see töötab?

Iga nõude puhul rakendatakse töövoo protsessi, mis peegeldab täpselt seda kuidas kliendi kaebust tootmisettevõttes menetletakse – see hõlmab vastutava töötaja, tähtaegade, prioriteetide ja nõude uurimise etappide määramist, klientidega suhtlemist ja korrigeerivate tegevuste läbiviimist. Kõiki vastutavaid töötajaid teavitatakse e-posti teel. Süsteem jälgib ülesannete olekut ja saadab meeldetuletusi korrigeerivate tegevuste kohta ja/või teavitusi, kui ülesande tähtaeg on lähenemas.

doclogix-customer-claims-management

Kliendid, kes on valinud DocLogix Töökorralduste haldamise lahenduse, kasutavad veelgi paremaks organiseerimiseks järgnevaid DocLogix lahendusi:

 • Müügitellimuste haldamise lahendus.
 • Lepingute haldamise lahendus.
 • Kvaliteedijuhtimise lahendus.
Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.