Personalijuhtimise lahendus

Personaliga seotud teave on eriti tundlik ja personalidokumentide haldamine toob endaga kaasa mitmeid probleeme. Organisatsioonid võivad kogeda olulise informatsiooni kadumist mõne õnnetuse või erakorralise olukorra tõttu. Selleks, et kaitsta ja hallata enda organisatsiooni personalidokumente, soovitame Teil kasutada DocLogix-u lahendust.

Omadused:

  • Hallata personalidokumente eraldi ettevotte muust dokumentatsioonist;
  • Rangelt kontrollida juurdepääsu personalidokumentidele;
  • Sorteerida personalidokumente (töötaja, dokumenditüübi jm järgi);
  • Saada teavitusi tähtajaliste töölepingute kehtivusaja loppemise kohta;
  • Tutvustada töötajaid uute eeskirjadega. Selleks tuleb süsteemis lihtsalt käivitada dokumendiga tutvustamise protsess;
  • Näha kes, millal ja milliste eeskirjadega tutvunud on;
  • Saada teavitusi juhul, kui töötajad hilinevad dokumentidega tutvumisega;
  • Lihtsaslt kontrollida ettevotte sisekorraeeskirjade kehtivusaega.
DocLogix website is using cookies to enhance your experience. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more on our privacy policy.