„DocLogix“ seadmete tehnilise hoolduse lahendus – parim viis tagada katkematu tootmine teie ettevõttes

Paindlik ja taskukohane „DocLogix“ seadmete tehnilise hoolduse lahendus on loodud selleks, et efektiivsemalt juhtida tööstuslike seadmetega seotud tegevusi, vähendades nende planeerimiseks ja teostamiseks vajalikku aega ning jõupingutusi. See lahendus hõlmab erinevat tüüpi masinseadmete tehnilist hooldust, näiteks rikete, ennetus-, ajaga määratud, perioodilist tehnilist hooldust, seisundi kontrolli jne.

Kasutades „DocLogix“ seadmete tehnilise hoolduse lahendust, saate:

 • hõlpsalt koguda kogu informatsiooni, mis on seotud seadme tehnilise hooldusega,
 • planeerida ette ja õigeaegselt teostada iga seadme kohustuslikke kontrolle,
 • analüüsida informatsiooni ja andmeid, et saaksite optimeerida kõiki seadmete tehnilise hoolduse aspekte.

„DocLogix“ süsteem planeerib põhjalikult ja fikseerib kogu tehnilise hoolduse tegevuse ja saab anda informatsiooni, kuidas optimaalselt kavandada (mitte liiga harva, kuid ka mitte liiga tihedalt) konkreetsete, eritingimustes töötavate seadmete gruppide kontrolli- ja tehnilise hoolduse töid.

Kellele see lahendus võib olla kasulik?

See lahendus sobib tootmisettevõtetele, kes ei soovi enam kaotada raha, materjale, aega ja kliente, kuna kulutavad liiga palju aega seadmete tehnilisele hooldusele, ei saa endale lubada tööseisakut ja peavad ette planeerima kõiki oma seadmete tehnilise hooldusega seotud töid.

Lahenduse eelised

 • Väiksem seadmete rikete hulk – seadmete probleemid tuvastatakse ja tehniline hooldus osutatakse enne, kui väike viga läheb kalliks maksma.
 • Standardiseeritud tehnilise hoolduse protseduuri loomine – tehnilise hoolduse eest vastutavaid isikuid teavitatakse alati olukorrast.
 • Tagab, et kõik kavandatud kontrollid viiakse läbi õigeaegselt – süsteem võimaldab koostada seadmete, tööriistade, seadmete gruppide jt elementide tehnilise hoolduse plaani. Kõiki andmeid saab hallata erinevate kategooriate alusel: plaani tüüp, sagedus või viimase kontrolli aeg.
 • Keskmiselt suurem aeg kahe rikke vahel (MBTF) ja seadmete parem efektiivsus.
 • Seadmete pikem tööiga ja kasutustsükkel – saate valida ja analüüsida kogu vajalikku informatsiooni seadmete vastupidavuse ja kasutusomaduste kohta.
 • Tehniliste hooldustööde suurem efektiivsus – tehnilise hoolduse müügijuhid saavad rohkem teavet, et oma tööd paremini planeerida.
 • Lühem teeninduse ja tehniliste hooldustööde ning remondi aeg – süsteem tagab, et tavakontrolli teostatakse õigeaegselt.
 • Seadmete korduvate probleemide identifitseerimine, et kõrvaldaksite nende põhjused – süsteemis saate näha kõiki seoseid tehnilise hoolduse ja probleemide aruannete vahel.
 • Efektiivne ja mugav seadmete ennetava tehnilise hoolduse planeerimine.
 • Vähem trahve tööseisakute eest.
 • Prioriteetide seadmine seadmete tehnilise hoolduse töödes.
 • Lihtne ligipääs informatsioonile – saab näha tööde ajalugu, tehnilise hooldusega seotud kulude ülevaateid, tehnilise hoolduse aruandeid, tulevaste kontrollide prognoose, kavandatud kontrolle jne.
 • Kulude säästmine tehnilise hoolduse valdkonnas – see süsteem aitab vältida tootmise katkemist ja suuri ning kalleid seisakuid ja remonte, tagades, et planeeriksime ise iga vajaliku kontrolli.
 • Suurem ohutus tootmises.

Funktsionaalsus

 • Lihtne ligipääs seadmega seotud kirjeldavatele / staatilistele andmetele:
  • staatilistele andmetele, mis hõlmavad nimetust, klassifikatsiooni ja peamisi tehnilisi parameetreid,
  • kulumismeetodi kasutamisele,
  • seost vastava kandega välistes süsteemides numbri alusel (nt raamatupidamisprogrammiga),
  • võimalus lihtsalt kohaldada kirjeldavate atribuutide arvu seadme vormis, kasutades selleks parameetrite seadmise protsessi,
  • momentotsing, sh kõik metaandmed ja seotud dokumentide teksti tüübi sisukord.

 • Lihtne ligipääs seadmega seotud dokumentidele (otsene ligipääs seadmekaardilt):
  • Hõlpsalt kättesaadavad seadme kasutusjuhendid ja tehniline dokumentatsioon.
  • Võimalus säilitada ja (või) seostada ja saada kätte igasugune muu fail ja (või) „DocLogix“ dokument seadmekaardilt.
 • Struktureeritud ligipääs kogu seadme ajaloole, nt seotud kanded ja dokumendid (otsene ligipääs seadmekaardilt):
  • vastava seadme kaardilt on otse kättesaadavad kõik erinevad seotud sündmuste tüübid, sh:
   • tehnilise hoolduse päringud;
   • tehnilise hoolduse tööd koos aruannetega;
   • kontrollitoimingud koos aruannetega;
   • uued installatsioonid või modernisatsioonid;
  • Põhiseadme ja selle teiseste komponentide, moodulite ja osade seose efektiivne juhtimine. Süsteem ei piira sisestatud tasemete kogust ja võimaldab kasutajal täpselt avada kõik teisesed tasemed menüüs.
  • Tehnilise hoolduse seisundi dünaamiline jälgimine olenevalt sellest, kas tehnilise hoolduse töö on kavandatud või teostatud.
  • „DocLogix“ lahendust toetatakse automaatselt:
   • Tehnilise hoolduse aruanded (tehnilise hoolduse tellimine) luuakse, tuginedes juba registreeritud tehnilise hoolduse päringule.
   • Tehnilise hoolduse aruannete (väljas manuaalselt täidetavad) sisu loomine, määrates metaandmed, sh sideme seadmega.
   • E-postiga teadete edastamine töötajale, kes vastutab tehnilise hoolduse eest.
   • Kasutajad saavad üksteisele määrata ülesandeid koos seadistatud kuupäevadega. Süsteem edastab ennetavad ja ohu või viivituse korral korrigeerivad teated.

 • Registreerib seadme tööaega ning tehnilise hoolduse aja ja hinna. Kasutaja saab hõlpsalt avada ja arvutada konkreetse perioodi üldkulud tehnilise hoolduse tööde eest või töötundide arvu.
 • Tehnilise hoolduse plaane saab klassifitseerida seadmete klasside (gruppide) kaupa – on võimalus luua eraldiseisev konkreetse seadme tüübigrupp.
 • Süsteem toetab 3 plaanitüüpi (kontrollitavaid ja planeeritavaid vastavalt):
 • katkematud kalendriperioodid, läbitud vahemaa või seadme töötundide arv.
 • Süsteem näeb ette teise vajaliku seadme läbitud vahemaa miilides või töötundide aruande kuupäeva.
 • Kasutaja saab kergesti avada kontrollimisse lisatud seadmete arvu.
 • Süsteem toetab tavalist inventari juhtimise lahendust, mida kasutatakse seadme osadele, käigus olevatele kontrollidele või tehnilise hoolduse töödele.

Seda lahendust saab integreerida teistesse „DocLogix“ lahendustesse, nt:

 • Inventari juhtimine
 • Kalibreerimise juhtimine
 • Muud süsteemid

Integreerimine

„DocLogix“ tellimuste juhtimise lahendust saab integreerida igasugusesse operatsioonisüsteemi, sh raamatupidamis- või konkreetse ettevõtte ressursside planeerimise protsessidesse.

Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.