„DocLogix“ aja ja kulude fikseerimine/aruanded

„DocLogix“ aja fikseerimise ja aruannete programm on parim tööriist ettevõtetele, kes soovivad tõsta efektiivsust, paremini jagada ressursse ja nutikalt hallata kulusid. „DocLogix“ programm on tunnistatud Euroopa parimaks informatsiooni ja äriprotsesside juhtimise platvormiks.

Kui olete pettunud oma tavalises aja ja kulude jälgimise ning aruannete koostamise meetodis (nt paberil, tabelites või muudes sarnastes süsteemides) ja olete tüdinenud ebaefektiivsest kulujaotusest, proovige „DocLogix“ aja fikseerimise ja aruannete programmi. „DocLogix“ platvormi kasutatakse erinevates valdkondades ja see aitab teil hallata konkreetse toote kulusid ja kasumlikkuse arvutusi ning vältida vigu, vähendades dokumentide arhiveerimise kulusid ja võimaldades muuta kogutud andmete analüüsi efektiivsemaks. Leiate kõik kulud ühest kohast ja näete selgelt, kuhu kulub raha – sel viisil tekitatakse paremad võimalused aja säästmiseks ja kulude optimeerimiseks.

„DocLogix“ aja juhtimise lahendus hõlmab aja ja kulude fikseerimist ja aruandeid. See võimaldab õigesti ja läbipaistvalt jagada töökoormust ja täpselt jaotada kulud konkreetsete klientide, projektide või toodete vahel. „DocLogix“ automatiseerib täielikult ka arvete väljastamise aruannete koostamise ja hõlmab muid erinevaid funktsioone, nt töötajate sisekontrolli ja ärikoostöö protsesse (nt kliendi/projekti kasumlikkuse uuring).

Arvete väljastamise aruanded, kasutades „DocLogix“:

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=XyZNsWi1dao

„DocLogix“ aja ja kulude fikseerimise lahendus sobib kõige paremini väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kes tegelevad projektipõhiste teenuste/toodetega ja tunnihinnaga teenustega alljärgnevates valdkondades:

 • Tootmine
 • Ehitus
 • IT
 • Õigus
 • Raamatupidamine
 • Juhtimiskonsultatsioonid
 • Kvaliteedijuhtimisalane konsultatsioon
 • Koolitused
 • Projekteerimisstaadiumid
 • Turundus- ja loomingulised agentuurid
 • Turundus
 • Muu

Funktsioonid:

 • Kiire ja täpne tööajaaruannete esitamine
 • Täpne ressursside jaotus
 • Projektide või toodete kasumlikkuse analüüs
 • Nõrkade kohtade tuvastamine
 • Nutikas kulude juhtimine, kasutades efektiivset kulujaotust
 • Läbipaistvus ja turvalisus

Eelised

Meie kliendid kinnitavad, et „DocLogix“ aitab vähendada töötajate töötundide ja ettevalmistusaja jälgimist 3 tunnilt 1 tunnile nädalas, kui need protsessid automatiseeritakse. Automatiseeritud projektiaruannete ettevalmistamine aitab vältida tasumata arveid või mõttetuid tööseisakuid.

A) Teenuseid osutavatele ettevõtetele, kes arvestavad klientidele tunnitasu (nt advokaadid, reklaamtekstide loojad, turunduskonsultandid):

 • Automaatne arvete väljastamise aruannete loomine, mida saab kasutada ka arvete koostamisel.
 • Töötajate töötundide täpne fikseerimine võimalusega muuta tundide arvu ja modifitseerida arvete automaatset koostamist.
 • Automaatne kuluarvete loomine, mida saab kasutada arvete koostamisel ja mis võimaldab paremini kontrollida kulusid.

B) Ettevõtetele, kes arvestavad tunnitasu, mis on kulunud projektide kallal töötamisele (nt ettevõtted, kes osutavad tooteid või teenuseid klientide individuaalsete pakkumiste alusel):

 • Põhjalik kasumlikkuse analüüs, sh töötajate töökoormus ja muud kulutused.
 • Võimalus fikseerida informatsiooni projekti või tellimuse kallal töötamiseks kulunud töötundide kohta.
 • Muud põhjalikud arved konkreetsete projektide või tellimuste kohta, nt tehtud tööd, töötajate või osakondade osalemine.

C) Ettevõtetele, kes vajavad sisemise tööajaarvestuse süsteemi:

 • Töötajate konkreetsete ülesannete kallal töötades veedetud töötundide arvestuse kontroll.
 • Võimalus võrrelda deklareeritud tundide ja projekti kallal töötatud faktiliste töötundide aruannete erinevusi.
 • Töötajate või projekti vms kasumlikkuse aruanded.
 • Töötajate hõivatuse analüüs ja võimalus määrata vabad ressursid.
 • Võimalus fikseerida alternatiivne informatsioon organisatsiooni töö kohta, nt teostatud tööde tüüp, osakonna hõivatuse tase, sotsiaalüritustele kulunud aeg jne.

Saage teada, kuidas „Doclogix“ juhib tööajaarvestust:

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=azl81Bk47MI

Miks tasub valida „DocLogix“ aja juhtimise süsteem?

Iga nädal veedavad ettevõtete raamatupidajad 3 või enam tundi, arvestades töötajate töötunde, koostades aruandeid ja arvutades töötasusid. Võttes abiks „DocLogix“ aja fikseerimise ja aruannete lahenduse, saab seda aega lühendada kuni ühe tunnini nädalas.

 • Tõstke maksimaalselt kasumlikkust ja juhtige efektiivsemalt oma projekte või töötajaid.
 • Kontrollige oma töötunde ja kulusid.
 • Parandage võimalust arvestada toodete või protsesside standardseid kulusid ning tõsta protsesside efektiivsust.

Funktsioonid

 • Aja ja kulude aruanded.
 • Võimalus esitada konkreetsetele kasutajatele aruandeid teiste töötajate tegevuste või kulude kohta.
 • Mugav ressursside jaotus, kasutades visuaalset kalendrit.
 • Väga turvaline, ligipääsetavus vaid teatud töötajatele.
 • Deklareeritud tundide kontrollimine ja kinnitamispäringud.
 • Mitme lõpetatud ülesande kinnitamine vaid ühe nupuvajutusega.
 • Mugav ligipääs, et üle vaadata ja kinnitada esitatud tööd ja kulud, kasutades selleks Androidi seadet.
 • Teated e-postiga uute tööde või kulude kinnitamiseks.
 • Võimalus parandada deklareeritud töötundide arvu arvetel (esmane deklareeritud arv jääb fikseerituks).
 • Võimalus esitada aruandeid kõigi töötajate tegevuste kohta tööpäeval ja (või) vaid klientidele orienteeritud tegevuse kohta.
 • Automaatne arvete koostamise loomine.
 • Võimalus korrigeerida tulude ja kulude arvestamist iga esitatud töö või kulu kohta.
 • Andmete eksportimine Excelisse, et teha põhjalikum analüüs.
 • Jälgitavus (kogu tegevus salvestatakse süsteemis).
 • Kõiki parandusi saab teha, omamata eriteadmisi programmeerimises.

Kulude või arvete kinnitamine:

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=FPPEaxyaSeU

„DocLogix“ aja ja kulude fikseerimislahenduse valinud kliendid, kes soovivad oma organisatsiooni veelgi paremini juhtida, saavad kasutada alljärgnevaid „DocLogix“ lahendusi:

Integratsioon

„DocLogix“ aja fikseerimise ja aruannete lahendust saab integreerida kõigisse operatsioonisüsteemidesse, nt raamatupidamis- või ettevõtte ressursside planeerimise süsteemi.

Kõik muudatused ja parandused „DocLogix“ süsteemis tehakse kiiresti ja kuludeta. Praegusel ajal muutub tootmine ja muu tööstus väga kiiresti ja „DocLogix“ platvorm võimaldab seadistada süsteemi, võttes arvesse muutuvaid protsesse ühegi kolmanda isiku sekkumiseta või programmeerimisteadmisi omamata. Muudatusi süsteemi halduspaneelis saab teha tavatöötaja, kellele on antud süsteemihalduri õigused.

Eelised

Aja jälgimise automatiseerimine aitab igal aastal säästa enam kui 2% üldiselt väljamakstavalt töötasude summalt.

 • 30% parem kulujaotus
 • 80% lühem aruannete koostamise aeg
 • 85% parem töötundide arvestus
 • 20% rohkem õigeaegselt teostatud töid

Kasutaja arvamus lahenduse kohta

„Tööajaarvestus paberil võtab palju aega, eriti siis, kui ettevõttes töötab enam kui 200 inimest. See toob kaasa vigade tekkimise riski, hilinevad töötasud, väärad tootmiskulude arvutused, aga ka muud probleemid. Pärast „DocLogix“ aja ja kulude juhtimise lahenduse juurutamist meie ettevõttes hakkas firma tööle kui õlitatud masin. „DocLogix“ programm on meile abiks olnud mitmel juhul, nt tõstes meie üldist efektiivsust ja hõlbustades aruandlust töötajate töötundide fikseerimisel, vähendades aega, mis kulub tööajaarvestuseks ja aruannete täitmiseks, parandades meie kulujaotust ning juhtides tootmist.“
Rokas Radžiūnas, „Triple D Bending“ protsesside arendusjuht

Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.