Laborite juhtimise lahendus – nutikas ja paindlik võimalus hallata igapäevaseid laboritöid

„DocLogix“ laborite juhtimise lahendus on ette nähtud labori peamiste protsesside optimeerimiseks ja lihtsustamiseks. See nutikas lahendus aitab paremini hallata labori varusid, võimalikult efektiivselt analüüsida proove ja viia läbi uuringuid ning säästa aruannete koostamisele kuluvat aega. Lahendus pakub parimaid võimalusi igapäevaste ülesannete teostamiseks, jagades neid osadeks, aitab hallata tähtaegu ja tagab, et labori protseduurid, näiteks proovide analüüsid, vastaksid alati kõigile standarditele. „DocLogix“ laborite juhtimise lahendus sobib kõige paremini väikestele ja keskmistele laboritele.

Lahenduse kasulikkus

Tüüpilisele „DocLogix“ laborite juhtimise lahendusele on iseloomulik jälgitavus, lihtsus ja produktiivsus, seetõttu saate saavutada labori töös paremaid tulemusi.

 • Täisautomatiseerimine – kõik seadmete protsessid tõstetakse elektroonilisse keskkonda, sh uuringute jaotamine väiksemateks osadeks, ülesannete määramine, teated, andmete kogumine ja analüüs. Kõike tehakse automaatselt.
 • Täielik jälgitavus – kõiki laboris tehtavaid toiminguid saab jälgida.
 • Täielik vastavus – programm vastab täielikult ametlikele standarditele, reglementidele ja soovitustele.
 • Täielik turvalisus– töötajad pääsevad informatsioonile ligi ainult neile antud õiguste alusel.
 • 90% paremini hallatav proovide analüüs – nutisüsteemist edastatavate proaktiivsete teadete abil teavitatakse töötajaid tulevastest ülesannetest, teostatud uuringutest, hilinemistest jne. Lisaks saab luua teatud korduvate proovide analüüside jaoks käsiraamatuid.
 • Aruannete koostamiseks kulub 70% vähem aega – proovi lõplik uuringuaruanne luuakse automaatselt.
 • Parem kvaliteedikontroll – lahendus tagab, et iga töötaja teeks uuringuid, järgides uusimaid standardeid ja kvaliteedinõudeid. „DocLogix“ süsteemis tehakse vajadusel vastavaid ettepanekuid ja kontrollitakse standardeid.
 • Lihtsamini hallatav ja korraldatav laboridokumentatsioon – kõik on hoiul ühes kohas. See tähendab, et ei ole vaja kulutada aega dokumentide täitmiseks, dokumendid ei kao enam, ei jää õhku määramata või mööda lastud ülesandeid ja pole vaja paberite järel edasi-tagasi käia.

Kellele võib see lahendus kasulik olla?

„DocLogix“ laborite juhtimise lahendust soovitatakse väikestele ja keskmistele laboritele (kuni 120 töötajat). See lahendus on kasulik kõigile laboritöötajatele, kes saavad seda kasutada ülalkirjeldatud tegevusteks.

Kõik laboritöötajad saavad:

 • uuringute läbiviimise ülesanded e-postiga;
 • meeldetuletusi;
 • uuringuid teostades süsteemist ettepanekuid;
 • uusimat teavet projekti seisu, proovide analüüsi või varude kulu kohta;
 • jälgida uuringu kulgu;
 • luua ühe nupuvajutusega põhjalik uuringuaruanne koos kõigi dokumentide, protokollide, tulemuste ja muu dokumentatsiooniga.

Labori juht saab:

 • lihtsustada ja automatiseerida laboriprotsesse;
 • luua ülesandeid labori töötajatele (näiteks proovide töötlemine);
 • määrata uutele ülesannetele töötajad ja näha ühes kohas kõiki tööülesandeid;
 • koostada kavandatud ja standardiseeritud kohustuslike analüüside nimekirja;
 • saada teateid uute või teostatud ülesannete kohta;
 • hoida ühes kohas kõiki andmeid;
 • automaatselt luua proovide analüüsiaruandeid;
 • jälgida laboris kasutatavate vahendite ostmist;
 • jälgida tulevasi laborivarude auditeid;
 • tuvastada laboriprotseduure ja luua üldistavat dokumentatsiooni laboriprotseduuride ja reglementide lihtsustamiseks.

Kuidas see toimib?

 • Laboriülesannete jagamine väiksemateks toiminguteks ja protsesside lihtsustamine. Saadud proovi analüüsi tellimus registreeritakse kõigepealt süsteemis. Tuginedes proovi päritolule, pakub süsteem, millist tüüpi uuringuid tuleks teha. Labori juhataja valib ettepanekute nimekirjast vajalikud uuringud ja jagab ülesanded alluvatele (laboritöötajatele). Kõik seotud isikud saavad teate ülesannete kohta. Lisaks osutab süsteem vastutavatele laboritöötajatele, kui nad teostavad teatud uuringuid, alljärgnevat abi: kuvatakse konkreetsele uuringule kohaldatavaid spetsifikatsioone ja standardeid või uuringutulemuse lubatud väärtusi. Kui uuring või uuringud on tehtud, kogutakse süsteemis tulemused ja luuakse üldaruanne, mis tuleb allkirjastada ja esitada tellijale. Aruannete loomine, automatiseeritud töökord, nutipakkumised, meeldetuletused, teated ja ohutu ligipääs – see kõik on teile suureks abiks.
 • Varude asukohtade ja koguste jälgimine. Märkasime, et väikestes laborites ei kasutata standardselt varude jälgimise tarkvara. Selline tarkvara on enamasti kallis, ei ole paindlik, võtab palju ruumi ega ole igapäevases tegevuses mugav kasutada. „DocLogix“ on loonud laborite keemiliste ainete varude haldamise lahenduse. Süsteemis arvutatakse automaatselt kemikaalide kogus ja antakse teada, kui varusid on vähem kui ette nähtud. Lisaks saab süsteemis jälgida varude asukohti, luua kasutusaruandeid, edastada teateid lõppenud varude kohta ja jälgida kõigi laboriseadmete ostuajalugu.
 • Laboriseadmete profülaktilise hoolduse planeerimine. Kasutades „DocLogix“ laborite mõõtmisseadmete haldamise lahendust, ei unusta te mitte kunagi järgmist inventariauditit! Hooldustööde kalendris näete kogu aktuaalset informatsiooni ning saate vastavaid teavitusi e-posti teel. Kasutades seda lahendust, saab luua hooldusaruandeid, lisada lisainformatsiooni laboriseadmete kohta ja näha kõigi olemasolevate aruannete ülevaateid.

„DocLogix“ laborite juhtimise süsteemi saab täiendada järgnevate osadega.

 • LABORI KEEMILISTE AINETE VARUDE KORRALDAMINE
  • Jälgitavad varude asukohad ja kogused.
  • Loodavad kasutusaruanded.
  • Edastatavad teated lõppenud varude kohta.
 • LABORI MÕÕTMISSEADMETE KORRALDAMINE
  • Korraldatav dokumentatsioon.
  • Kavandatav profülaktiline hooldus.
  • Jälgitavad inventari asukohad ja kasutamine.
  • Planeeritav inventariaudit.

 

Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.