Energeetikasektor

Energia- ja naftafirmad valivad DocLogix-u enda dokumendi- ja protsessihalduse lahenduseks kuna nad püüdlevad suurema tõhususe poole. Kuigi selle valdkonna vajadused on üsna erinevad, oleme me suutelised neid kõiki täitma tänu meie terviklahendustele ja paindlikule süsteemi arhitektuurile. Selle sektori ettevõtted valivad meie lahenduse kontoridokumentide ja protsesside, lepingute ja hangete ning personalidokumentide haldamiseks.
 

DocLogix-ust saadav kasu energeetiksektori klientidele:

  • Kuni 75% kiiremad dokumendihalduse protsessid (registreerimine, ümberpaigutamine, kinnitamine, allkirjastamine, ahiveerimine)
  • Kuni 50% kiiremad personaliprotsessid (värbamine, puhkused, edutamine, üleviimine, vallandamine)
  • Kuni 50% kiiremad lepingute protsessid sealhulgas koostamine ja lõplik heakskiitmine
  • Lihtne, mugav ja kergesti juhitav hankesüsteem

 

Mõned meie energeetikasektori kliendid

 

Naftaterminal
(Eesti)Naftaterminal
(Leedu)Kõrgepingeülekanne
(Leedu)

Naftaterminal
(Eesti)

Naftaterminal
(Leedu)

Kõrgepingeülekanne
(Leedu)

Elektri ja gaasi tarne (Leedu)Elektri- ja soojuseenergia
tootmine ningSoojusenergia tootmine
ja tarnimine
(Leedu)

Elektri ja gaasi tarne (Leedu)

Elektri- ja soojuseenergia
tootmine ning tarnimine
(Leedu)

Soojusenergia tootmine
ja tarnimine
(Leedu)

Kliendid DocLogix-ust

Klaipėdos nafta

“Meie ettevõte haldab üht kõige kaasaegsemat naftaterminali Euroopas, mistõttu pidime valima sobiliku dokumendihaldusvahendi”

Gerimantas Bakanas, Üldise Jaotuse juht, Klaipėdos nafta AB

DocLogix website is using cookies to enhance your experience. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more on our privacy policy.