DocLogix ja isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR): lisatööriistad

Eelmise aasta lõpus teavitasime oma kliente sellest, et teeme ettevalmistusi alates 25. maist 2018 jõustuvate uute õigusaktide rakendamiseks. Nüüd on DocLogix selleks välja töötanud lisatööriistad, mis aitavad klientidel määruse nõudeid järgida.

Märgitud kuupäeva lähenedes tutvustame teile tööriistu, mille abil laiendasime DocLogixi süsteemi.

Toote tööriistad:

Meie väljatöötatud põhitööriistade abil saab koostada kahte tüüpi aruandeid:

Andmesubjekti päringu aruanne:

  • selle aruande abil on teil võimalik automatiseeritult andmesubjekti andmeid koguda;
  • saate koostatud aruandes andmesubjekti andmeid sisaldavad dokumendid ja muud kanded üle vaadata.

Aruanne võimaldab hõlpsamalt teostada isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevat andmesubjekti õigust saada enda kohta DocLogixi süsteemis olevat teavet: s.t järgida andmesubjekti õigust tutvuda andmetega. See aitab teil kiiremini ja lihtsamalt andmesubjekti kohta teavet leida.

Süsteemis tehtud toimingute aruanne:

  • selle aruande abil on teil võimalik hõlpsamalt analüüsida süsteemis tehtud kasutaja toiminguid;
  • vaadelda andmeid erinevates lõigetes: ajavahemiku või kasutaja perspektiivis, nt millised toimingud andmetega sooritas kasutaja teatud ajavahemikul.

Aruanne võimaldab andmete ebaseadusliku kasutamise korral hõlpsamalt kindlaks teha võimalikud isikuandmete turvalisuse rikkumised, võimaldamaks vastutaval töötlejal täita isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud kohustust tuvastada rikkumine ja teavitada sellest andmesubjekti. Selle aruande abil saate kiiremini ja lihtsamalt leida teavet sooritatud rikkumiste kohta.

Loodame, et need tööriistad on teile täiendavaks abiks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisel DocLogixi süsteemis.

Mida teha, kui nendest tööriistadest ei piisa?

DocLogixi platvormi kaudu avanevad laiad võimalused individualiseeritud erilahenduste rakendamiseks, mis võimaldab teie ettevõttel määrust järgida, olenevalt ettevõtte protsessidest, salvestatud ja kasutatud andmetest.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@doclogix.lt  või tel: +370 5 2745853

 

*Esitatud teavet ei saa pidada määruse juriidiliseks tõlgenduseks ja enne määruse alusel mis tahes toimingu tegemist, peate konsulteerima juristidega.

 

Siiralt

DocLogixi töörühm

Kommentaarid
Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.